Doortrappen gaat voor (g)oud

Netwerkbijeenkomst 12 februari | 11.00 - 14.00 uur | Theater de Nieuwe Regentes | Den Haag

Doortrappen
Gemeenten kunnen nu vol aan de slag met Doortrappen, samen met lokale netwerken en maatschappelijke organisaties. Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is het programma dat zich richt op langer en veiliger fietsen van ouderen. Vanaf 12 februari staat het digitale platform klaar met tools, informatie en voor elke deelnemende gemeente een eigen pagina.

Doortrappen is één van de maatregelen in het nieuwe landelijke actieplan Verkeersveiligheid en tevens een van de prioriteiten in de Nationale Agenda Fiets van Tour de Force.

Uitnodiging
Wij nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst op 12 februari a.s. in De Nieuwe Regentes in Den Haag. Op deze dag wordt het programma Doortrappen toegelicht en presenteren wij het platform, de diverse tools en communicatiemiddelen die beschikbaar zijn voor mensen en organisaties die mee willen doen met Doortrappen. Elkaar leren kennen en makkelijker weten te vinden is een belangrijk doel van deze bijeenkomst. Ook reikt minister Cora van Nieuwenhuizen op deze dag De Gouden Trapper uit aan de oudste fietser van Nederland. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

De Gouden Trapper
Januari 2019 stond voor Doortrappen in het teken van de oproep: Wie is de oudste fietser van Nederland? Vele organisaties, websites en mensen op social media namen de oproep over en hielpen mee met het vinden van echte doortrappers. Op dinsdag 12 februari is de feestelijke uitreiking: de drie winnaars ontvangen uit de handen van minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen De Gouden, Zilveren en Bronzen Trappers.

Voor wie?
Je bent al goed op weg met Doortrappen? Of je hebt er van gehoord en wil graag weten of het iets is voor jouw provincie of gemeente? Van harte welkom zijn alle betrokkenen bij Doortrappen en nieuwe nieuwsgierigen: medewerkers van gemeenten, provincies, vervoerregio’s, maatschappelijke organisaties. Alle professionals uit zowel het verkeer & vervoer en uit het sociaal domein zien wij graag op de 12e, en neem je collega’s mee!